Technologiniai pasiūlymai

  Technologiniai pasiūlymai:

   Angliavandenilių turinčių atliekų perdirbimas į kurą;

   Naujos technologijos švarios energijos gamybai;

   Naujos vandens valymo technologijos;

   Katalizatoriai į angliavandenilių kurą mažinantys oro taršą;

   Medžiagos energijos taupymui ir technikos sąnaudų optimizavimui;

   Medžiagos IR šilumos šaltinių gamybai;

   Naujos medžiagos autochemijos pramonei;

   Biotechnologijų ir vaistinių preparatų pramonės šakoms;

   Dezinfekcinių preparatų gamybos pramonei;

   ŽŪ ir maisto produktų perdirbimo sritims;

   Optinių ir naktinio matymo prietaisų gamybai.